Om

Velkommen til iNNO+

iNNO+ tilbyder konsulentbistand omkring sundhedsinnovation. Med erfaring omkring udvikling og implementering af robotteknologi, sensorbaseret teknologier, sundheds spil, sundheds apps og andre velfærdsteknologier tilbyder iNNO+ partnerskab og konsulentbistand omkring offentlig privat innovation. Udgangspunktet er, at innovative teknologier til sundhedsvæsenet skal være intuitive og skabe tryghed i behandling, diagnosticering, kommunikation, flow og optimering af arbejdsgange. Projekter skal udspringe af faktiske kliniske udfordringer hvor det er hensigtsmæssigt at implementere en ny teknologi eller ny organisering. Motivation er driveren og iNNO+ benytter elementer af gamification for at skabe motivation i processen og motivation hos slutbrugerne. Velfærdsteknologiske projekter skal skabe værdi, men det skal også være sjovt og lærerigt at arbejde i co-creation mellem det offentlige og det private. Sundhedsinnovation er tidskrævende for personalet og derfor tilbyder iNNO+ hjælp til opstart af projekter, fundraising, kortlægning af arbejdsgange patient- og borgerforløb, facilitering i idefasen, projektledelse, sammensætning af OPI projekter samt sparring og udvikling.

Inno-Plus-Logo